Emlékeztető

A fórum során sikerült olyan nyitott, a problémákra helyi szinten reflektáló párbeszédet kialakítani, amely az intézkedések összeállítására is hatást gyakorolt, valamint további együttműködési és projektgenerálási lehetőségeket vetített előre. A felmerülő problémák között nagy hangsúlyt kapott a megfelelő közösségi terek hiánya. Az egyik megközelítés alapján egy ilyen hely szolgálhat egyrészt a településen működő civil szervezetek közösségi programjainak színhelyéül. Az Elfogadlak Alapítvány képviselője viszont a gyermekek részére sportolás céljára használható épületet hiányolta.

A sajókazai Sólyom Telep képviselői főként roma gyermekekkel foglalkoznak. Elmodta, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon nagy élmény lehet például egy nyári tábor, vagy egy kirándulás, mert sokszor számunkra elképzelhetetlenül ingerszegény környezetből érkeznek. Több foglalkozást tartottak a túl korai gyermekvállalásról is veszélyeztetett korú lányoknak. Rusznyák István szerint a romák integrációjára vonatkozó programok legnagyobb hibája az, hogy nem veszi figyelembe azt, hogy a látható eredmények, majd hatások évek munkájának gyümölcse, így a két évre szóló programok után következő szünetekben gyakran kárba vesznek a már elért eredmények. Így ők a folyamatos működési finanszírozást látják a legnagyobb problémának.

A beszélgetés alapján kiderült, hogy a szegénység ellen leginkább munkahelyteremtéssel lehet küzdeni, de ez térségünkben kormányzati segítséget igényel, a helyi vezetők konstruktív gondolkodásával együtt.

A község polgármestere rávilágított, hogy az itt élő állástalanok olyannyira képzetlenek, hogy csak egy összeszerelő tevékenységet igénylő üzem tudna nagyobb létszámú munkaerőt találni.

A jelen lévők többsége a kora gyermekkori felzárkóztatást fontos eszköznek tartja az újratermelődő szegénység problémájának enyhítésében.