Hírek

Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének támogatása

Az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület
Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének támogatása címmel
9 800 000 forint támogatást nyert,
100 %-os támogatási intenzitással.
A projekt az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 2014-2020 időszakra vonatkozó Helyi fejlesztési Stratégiájának elkészítésének költségeit támogatja.
A projekt befejezésének dátuma: 2016. május 30.
A projekt azonosító száma: 1752249145.

Tavaszköszöntő Putnokon

Emlékeztető

Az Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület munkaszervezete fórumot tartott a társadalmi kirekesztettség és a térségünkben jelentkező szegénység problémájáról

A fórumra Arló nagyközségben került sor, 2016. január 21-én, a település faluházában. A fórumon részt vett többek között Arló polgármestere, Vámos Istvánné Dr., helyi közmunkások, az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője, az Arlói Polgárőr Egyesület vezetője, az Arlói Jóléti Szolgáltatási Közalapítvány vezetője, Judit nővér, az Elfogadlak Alapítványtól, Sajókaza településről a Sólyom Telep Közhasznú Egyesület vezetői: Rusznyák István és Tar Melinda. Moderátorként részt vett a fórumon a Dialóg Egyesület részéről Molnár Aranka, megfigyelőként Király Csaba.

 

A fórum során sikerült olyan nyitott, a problémákra helyi szinten reflektáló párbeszédet kialakítani, amely az intézkedések összeállítására is hatást gyakorolt, valamint további együttműködési és projektgenerálási lehetőségeket vetített előre. A felmerülő problémák között nagy hangsúlyt kapott a megfelelő közösségi terek hiánya. Az egyik megközelítés alapján egy ilyen hely szolgálhat egyrészt a településen működő civil szervezetek közösségi programjainak színhelyéül. Az Elfogadlak Alapítvány képviselője viszont a gyermekek részére sportolás céljára használható épületet hiányolta.

A sajókazai Sólyom Telep képviselői főként roma gyermekekkel foglalkoznak. Elmodta, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon nagy élmény lehet például egy nyári tábor, vagy egy kirándulás, mert sokszor számunkra elképzelhetetlenül ingerszegény környezetből érkeznek. Több foglalkozást tartottak a túl korai gyermekvállalásról is veszélyeztetett korú lányoknak. Rusznyák István szerint a romák integrációjára vonatkozó programok legnagyobb hibája az, hogy nem veszi figyelembe azt, hogy a látható eredmények, majd hatások évek munkájának gyümölcse, így a két évre szóló programok után következő szünetekben gyakran kárba vesznek a már elért eredmények. Így ők a folyamatos működési finanszírozást látják a legnagyobb problémának.

A beszélgetés alapján kiderült, hogy a szegénység ellen leginkább munkahelyteremtéssel lehet küzdeni, de ez térségünkben kormányzati segítséget igényel, a helyi vezetők konstruktív gondolkodásával együtt.

A község polgármestere rávilágított, hogy az itt élő állástalanok olyannyira képzetlenek, hogy csak egy összeszerelő tevékenységet igénylő üzem tudna nagyobb létszámú munkaerőt találni.

A jelen lévők többsége a kora gyermekkori felzárkóztatást fontos eszköznek tartja az újratermelődő szegénység problémájának enyhítésében.

A 2016. január 13-án, Upponyban tartott fórum eredményei

Az Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület munkaszervezete 2016. január 13-án fórumot tartott Upponyban, az IKSZT épületében. A fórum két fő témája a térség lehetséges kitörési pontjai, fejlesztési ötletek megbeszélése és a helyi gazdaság, turisztika – fejlesztési szükségletek voltak.

A megjelentek közül több helyi szállásadó, térségi polgármesterek, a helyi erdész és civil szervezetek is képviseltették magukat.

A beszélgetés alapját megadva Patakiné Balázs Anikó ismertette a stratégia helyzetelemzésében feltárt legfontosabb adatokat az országos értékekkel összevetve, például az egy főre eső jegyzett tőke mértékét, a térségben eltöltött vendégéjszakák számát.

Ezt követően a megjelentek között érdekes párbeszéd alakult ki a helyi fejlesztési szükségletek kapcsán:

  • a polgármesterek és a vállalkozók eltérően ítélték meg a közösségi rendezvények hasznosságát;

  • több fejlesztési elképzelés megvalósíthatatlanságára hívta fel a figyelmet az erdész a természetvédelmi terület miatt;

  • szükség lenne Upponyban étterem, vendéglő kialakítására, mert a szép számú turistát a szállásadók kénytelenek a szomszédos, vagy még messzebbi településre küldeni;

  • a térségi polgármesterek az együttműködés fontosságát hangsúlyozták, a vállalkozók szerint azonban ennek elhanyagolható a gazdasági haszna.

Egy-két szállásadó felvetette, hogy bár Uppony község rendezett, a természeti környezete páratlan, néhány környező település képe miatt szabadkozni kénytelenek a hozzájuk érkező turisták előtt.

Összegzésként a részvevők szerint a kevés fejlesztési forrást arányosan kell elosztani az ágazatok között olyan módon, hogy az elképzelések minél szélesebb skálája lehetőséget kapjon a megvalósulásra.

Évenként kötelezően elvégzendő adategyeztetés

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja a figyelmet, hogy minden elektronikus kérelem benyújtás (az ügyfél-nyilvántartás kivételével) előfeltétele a kötelező évenként egyszeri adatellenőrzés elvégzése. Az adategyeztetés az MVH felé lejelentett személyes adatokra vonatkozik (cím, adószám, bankszámlaszám, stb.)

Az MVH elektronikus felületén ügyfélkapus bejelentkezést követően egy rövid leírást találnak az adategyeztetés elvégzéséről.

Részletek az alábbi linken:

https://www.mvh.gov.hu/-/tajekoztato-az-evenkent-kotelezoen-elvegzendo-adategyezteteshez

Monitoring 2016

Megjelent az 1/2016. (I.22.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.

A részletek és a közlemény az alábbi linken olvashatóak:

Megjelent: VP-3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások. 
A felhívás és mellékletei az alábbi linken olvashatóak:

Hatályos felhívások - közösségi célú fejlesztések

Az alábbi csatolmányokban az Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület jelenleg hatályos közösségi célú felhívásai és mellékleteik találhatóak. Az első kör benyújtásának kezdete: február 05.

Hatályos felhívások - gazdaságfejlesztés

 Az alábbi csatolmányokban az Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület jelenleg hatályos gazdaságfejlesztési felhívásai és mellékleteik találhatóak. Az első kör benyújtásának vége: április 2.

Attachments:
Download this file (HelyiTermék.zip)HelyiTermék.zip[ ]1168 kB
Download this file (MikorvállalkozásokTámogatása.zip)MikorvállalkozásokTámogatása.zip[ ]848 kB
Download this file (Turisztika.zip)Turisztika.zip[ ]1213 kB