Hogyan lehet tagja az Egyesületünknek?

Az Egyesületbe történő tagfelvétel korlátozásmentes.

A tagok jogait és kötelezettségeit az Alapszabály 3. §-a szabályozza.

Az Egyesület tagjainak nevét, lakcímét (cégnevét, székhelyét) a PTK 3:5.§-ának d./ pontja alapján a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály 1.sz. melléklete tartalmazza.

A tagfelvételi eljárás a tagjelölt belépési nyilatkozatának az Elnökséghez eljuttatásával kezdődik, amelyhez csatolni szükséges az Egyesület legalább két  tagjának írásos ajánlását.

A nyilatkozatot és a két tag ajánlását postai úton, vagy személyesen juttathatja el az alábbi címekre:

 

postai cím: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.

személyesen: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. (Inkubátorház) 308-as iroda.