A 2016. január 13-án, Upponyban tartott fórum eredményei

Az Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület munkaszervezete 2016. január 13-án fórumot tartott Upponyban, az IKSZT épületében. A fórum két fő témája a térség lehetséges kitörési pontjai, fejlesztési ötletek megbeszélése és a helyi gazdaság, turisztika – fejlesztési szükségletek voltak.

A megjelentek közül több helyi szállásadó, térségi polgármesterek, a helyi erdész és civil szervezetek is képviseltették magukat.

A beszélgetés alapját megadva Patakiné Balázs Anikó ismertette a stratégia helyzetelemzésében feltárt legfontosabb adatokat az országos értékekkel összevetve, például az egy főre eső jegyzett tőke mértékét, a térségben eltöltött vendégéjszakák számát.

Ezt követően a megjelentek között érdekes párbeszéd alakult ki a helyi fejlesztési szükségletek kapcsán:

  • a polgármesterek és a vállalkozók eltérően ítélték meg a közösségi rendezvények hasznosságát;

  • több fejlesztési elképzelés megvalósíthatatlanságára hívta fel a figyelmet az erdész a természetvédelmi terület miatt;

  • szükség lenne Upponyban étterem, vendéglő kialakítására, mert a szép számú turistát a szállásadók kénytelenek a szomszédos, vagy még messzebbi településre küldeni;

  • a térségi polgármesterek az együttműködés fontosságát hangsúlyozták, a vállalkozók szerint azonban ennek elhanyagolható a gazdasági haszna.

Egy-két szállásadó felvetette, hogy bár Uppony község rendezett, a természeti környezete páratlan, néhány környező település képe miatt szabadkozni kénytelenek a hozzájuk érkező turisták előtt.

Összegzésként a részvevők szerint a kevés fejlesztési forrást arányosan kell elosztani az ágazatok között olyan módon, hogy az elképzelések minél szélesebb skálája lehetőséget kapjon a megvalósulásra.